מיותר

adj. unnecessary, extra, redundant, superfluous, excrescent, gratuitous, needless, newfangled, otiose, overabundant, pointless, supererogatory, supernumerary, waste, bootless

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיותר — adj. חסר תועלת, שאין בו צורך, יותר מן הדרוש, יותר מדי, עודף, מוגזם, מופר …   אוצר עברית

 • דבר מיותר — דבר שאין בו צורך {{}} …   אוצר עברית

 • להסיר שער מיותר — להוריד שערות …   אוצר עברית

 • פולמוס מיותר — ויכוח סרק, וכחנות חסרת תועלת {{}} …   אוצר עברית

 • תחכום מיותר — s{{}} …   אוצר עברית

 • גלגל חמישי — מיותר, עודף, חסר תועלת, שאין בו צורך {{}} …   אוצר עברית

 • יתר על המידה — מיותר, יותר מדי {{}} …   אוצר עברית

 • לא חיוני — מיותר, חסר תועלת {{}} …   אוצר עברית

 • מותר — 1 adj. אפשרי, מאושר, בסדר, תקין, אוקיי, מוכר, מוסכם, כשר, רשאי, סביר, מקובל, לא אסור; לא קשור, לא לכוד, לא כלוא, משוחרר, חופשי, בן חורין, מחולץ, פדוי, גאול, פטו 2 עודף, שארית, יתרה, מיותר, הפרזה, הגזמה, הפקעה; יתרון, עדיפות, קדימה, זכות, ראשוניות …   אוצר עברית

 • אי נחיצות — חוסר תועלת, היות מיותר {{}} …   אוצר עברית

 • אין לו מקום — לא נשאר לו מרחב להתמקם בו; לא מתאים, מיותר, אין בו צורך {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.